איזנברג שרמן אדריכלות ותכנון ערים בע"מ
 רח' יגאל אלון 159 ,תל אביב 67443                  טל : 03-6956831  פקס 03-6956859

איזנברג שרמן אדריכלות ותכנון ערים בע"מ רח' יגאל אלון 159 ת"א  מיקוד 67443 "זכויות היוצרים באתר שמורות לחברת "יאיזנברג שרמןי", אין לשכפל או להעתיק..."

צור קשר לקבלת ייעוץ ללא תשלום!

אדריכלות ותכנון ערים

משרדנו מתמחה בהכנת תכנון מבני ציבור, מבנים לתעשיה, מגורים, מסחר וציבורי, בהכנת תכניות מפורטות, סקרים, סקרי ייתכנות, בדיקת מקרקעין ובהכנת תכנונים אזוריים תכניות מתאר/אב.

תכנון ופיתוח כלל עירוני ואזורי

(תכניות אב, סקרי ייתכנות, תכניות פיתוח מתחמיות ואזוריות)

תכנית לתפרוסת מרכזי תחבורה משולבים (מתנחי"ם) - מחוז מרכז - (עבור מינהל מקרקעי ישראל ומשרד התחבורה).
תכנית מתאר נופים - 2,500 יח' דיור (עבור משהב"ש וכונס הנכסים).
בדיקות סטטוטוריות וסקרים של שימושי ויעודי קרקע בתוואי מסילות הברזל תחנות הרכבת מחוז מרכז ומחוז הדרום והמלצות לשימושי קרקע לאורך התוואי ובאזורי התחנה (עבור מינהל מקרקעי ישראל).
סקר אזורי תעשיה ומלאכה במגזר הערבי (עבור משרד המסחר והתעשיה).
סקר אזורי מגורים ותעסוקה בנפ"ת אשקלון( חב' עדיאל, חב' מקיף ומינהל מקרקעי ישראל).
תכנית אב ופרוגרמה לאזורי תעסוקה ב- "סובב נתב"ג" (עבור אגף התכנון במינהל מקרקעי ישראל ומינהל התכנון, משרד הפנים).
תכנית אב לנירית ירחיב - מתן - 6,000 יח' דיור (עבור משהב"ש).
תכנית אב - מכלול אילון 2000 – (שרות בתי הסוהר).
תכנית אב לישוב אלקנה- (מועצה מקומית אלקנה).
סקרי ייתכנות, המלצות לפיתוח ובדיקת מקרקעין – (עבור חב' מהדרין).
סקר ייתכנות והמלצות לפיתוח חב' פז'ו – בני ברק.
סקר ייתכנות והמלצות לפיתוח חב' אוסם – בני ברק.
בדיקת הקמת ישובים במזרח לכיש - (עבור מינהל מקרקעי ישראל).
בדיקת קרקעות בצפון כפר סבא - (עבור מינהל מקרקעי ישראל).
הסדרת היתרי בנייה והכשרת מבנים ומתחמים בשטחי קמפוס אל-על נתב"ג – (עבור חב'אל-על).
עבודות רישוי ופיתוח בשטחי נתב"ג – (עבור רשות שדות התעופה).
צור קשר עוד היום!